Ha felülök a Fekete-halomra című népzenei CD bemutatása

Ifj. Vigh Sándor a felhangzó összeállításokban tudatosan kereste a jól ismert népdalok dallam-, és szöveg változatait. Legfontosabb forrása Bencze Lászlóné, Szivárványos az ég alja,/Berettyóújfalu, 1982/ és a Püspökladányban, 1974-ben kiadott, A ladányi torony tetejébe c. ismert és népszerű gyűjtése. Elfeledett szövegek, szövegsorok szólalnak meg, melyekre Szűcs Sándor, A Sárrét világát feltáró írásaiban bukkanhat az érdeklődő olvasó. Gazdagította a szerkesztő munkát a Dr Ecsedi István és Bodnár Lajos 1927-ben, Debrecenben kiadott munkája. Hortobágyi pásztor-és betyár-nóták. A CD-n hallható 11 összeállítást egységessé teszi a természetes stílusos megszólaltatás, a vidékre jellemző zárt ,,e” hangok ejtése, vagy az hogy jól ismert dallam különböző változataira ismerünk az egyes összeállításokban. A CD-n Ifj. Vigh Sándor előadásában felhangzik az a dallam is, melyet oly sokszor énekelt Törő Gábor. Bizonyára az ő kemény egyenes hangján él sokak emlékezetében: Ha felülök a Fekete –halomra. Ifj. Vigh Sándor különleges, ugyancsak a régiektől tanult szájba rejtett ,,levélsíp” játéka itt is szól idézve a régi hangulatot, ami bizonyára más, de méltó módon emlékeztet az elődökre és Törő Gábor előadására. Szép példája ez a műsor a régi dallamok, énekesek megbecsülésének, az értő, jobbat-szebbet akaró újabb nemzedék értékőrző törekvésének.

Debrecen, 2008. Szent Jakab hava 24.

(A CD hangfelvételére a Dorogi Márton Művelődési Központban került sor. A lemez zenei rendezője Dr, Joób Árpád, a Nyíregyházi Főiskola Népzene tanszékének docense.)